CÂU CHUYỆN HNMILK

SỨ MỆNH

HNMILK tiên phong kiến tạo hệ sinh thái y dưỡng, sứ mệnh của HNMILK là chăm sóc sức khoẻ con người, gia đình và cộng đồng bằng các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ dinh dưỡng vượt trội.

TẦM NHÌN

HNMILK TRỞ THÀNH NIỀM TỰ HÀO
QUỐC GIA VỀ Y DƯỠNG

Để trở thành niềm tự hào quốc gia về Y dưỡng, HNMILK đang nỗ lực để đổi mới để vươn tầm, đưa sản phẩm hiện diện không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn ra thị trường quốc tế, với chất lượng dinh dưỡng vượt trội và sự thấu hiểu người tiêu dùng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ĐIỀU CHÚNG TA TIN & LÀM THEO

CHĂM – CHẤT – CHÍNH – MỚI – HỢP

HNMILK hạnh phúc vì được CHĂM sóc sức khoẻ cộng đồng bằng CHẤT lượng sản phẩm dinh dưỡng vượt trội, bởi người CHÍNH trực, có khát vọng đổi MỚI để vươn tầm và tinh thần HỢP tác bền vững